Hem

{”main-title”:{”component”:”hc_title”,”id”:”main-title”,”subtitle”:””,”title_content”:{”component”:”hc_title_empty”,”id”:”title-empty”},”title”:”Hem”},”section_5ZtkF”:{”component”:”hc_section”,”id”:”section_5ZtkF”,”section_width”:””,”animation”:”fade-in”,”animation_time”:””,”timeline_animation”:”true”,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”vertical_row”:””,”box_middle”:””,”css_classes”:”no-paddings-y ”,”custom_css_classes”:”gradient-bg”,”custom_css_styles”:””,”section_content”:[{”component”:”hc_column”,”id”:”column_9jw03″,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{”component”:”hc_space”,”id”:”BBvqE”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”s”,”height”:”100″}]},{”component”:”hc_column”,”id”:”column_hcgYD”,”column_width”:”col-md-6″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{”component”:”hc_space”,”id”:”B5G7v”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:””,”height”:”100″},{”component”:”hc_title_tag”,”id”:”vbGMK”,”css_classes”:”white ”,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”text”:”PickyEating
appen som hjälper dig att välja rätt mat utifrån dina kostbehov”,”tag”:”h1″},{”component”:”hc_space”,”id”:”gJKdZ”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”s”,”height”:””},{”component”:”hc_title_tag”,”id”:”10FTM”,”css_classes”:”white ”,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”text”:”PickyEating är ett stödverktyg för alla som av olika anledningar bryr sig extra mycket om vad maten innehåller. Oavsett om du är allergisk, överkänslig eller bara angelägen om vad du äter hjälper vi dig att hitta rätt mat utifrån dina preferenser.”,”tag”:”h4″},{”component”:”hc_space”,”id”:”iZoU8″,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”m”,”height”:””},{”component”:”hc_button”,”id”:”NM4QE”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”icon”:””,”style”:”square”,”size”:””,”position”:”left”,”animation”:false,”text”:”Berätta mer!”,”link_type”:”classic”,”lightbox_animation”:””,”caption”:””,”inner_caption”:false,”new_window”:false,”link”:”#section_pketj”,”link_content”:[],”lightbox_size”:””,”scrollbox”:false}]},{”component”:”hc_column”,”id”:”column_jzQ1E”,”column_width”:”col-md-6″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:”middle-content ”,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{”component”:”hc_image”,”id”:”RHVTu”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”image”:”http://pickyeating.se/wp-content/uploads/2018/07/hero-tm2.png|628|421|329″,”alt”:””,”thumb_size”:”full”}]},{”component”:”hc_column”,”id”:”column_UzHuT”,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{”component”:”hc_space”,”id”:”auApM”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”m”,”height”:””}]}],”section_settings”:””},”section_pketj”:{”component”:”hc_section”,”id”:”section_pketj”,”section_width”:””,”animation”:”fade-in”,”animation_time”:””,”timeline_animation”:”true”,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”vertical_row”:””,”box_middle”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”section_content”:[{”component”:”hc_column”,”id”:”column_dccyR”,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{”component”:”hc_title_tag”,”id”:”B3gOO”,”css_classes”:”text-center ”,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”text”:”Koll på innehållet”,”tag”:”h5″},{”component”:”hc_title_tag”,”id”:”ShgKn”,”css_classes”:”text-center ”,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”text”:”PickyEating är appen som hjälper dig att få koll på innehållet i din mat och välja rätt produkt baserat på dina kostbehov. Med hjälp av mobilens kamera scannar du streckkoden på ett livsmedel vars innehållsinformation matchas mot din kostprofil. Produkten och innehållsförteckningen visas tillsammans med en symbol som indikerar om produkten passar eller inte passar dina preferenser.”,”tag”:”h3″},{”component”:”hc_space”,”id”:”fYe9I”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:””,”height”:””},{”component”:”hc_grid_table”,”id”:”i6nak”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”content”:[{”component”:”hc_column”,”id”:”column_kX5ft”,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{”component”:”hc_column”,”id”:”column_E2eS0″,”column_width”:”col-md-2″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[]},{”component”:”hc_column”,”id”:”column_dAiQW”,”column_width”:”col-md-8″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{”component”:”hc_space”,”id”:”Dvxrv”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”l”,”height”:””},{”component”:”hc_icon_box”,”id”:”dCx3o”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”icon”:”im-profile”,”icon_style”:””,”icon_image”:””,”icon_position”:”top”,”icon_size”:”text-l”,”title_size”:”text-m”,”text_size”:”-”,”title”:”Din kostprofil”,”subtitle”:”PickyEatings kostprofil är i dagsläget baserad på de ingredienser/livsmedelsgrupper, dvs allergener, som orsakar flest allvarliga överkänslighetsreaktioner och som det finns särskilda märknings- och informationskrav för. I takt med att den digitala märkningen av livsmedel förbättras, kommer PickyEating att utökas till att även innefatta andra kost- och klimatalternativ.”},{”component”:”hc_space”,”id”:”6ifPt”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”l”,”height”:””}]},{”component”:”hc_column”,”id”:”column_YIdHQ”,”column_width”:”col-md-2″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[]}]},{”component”:”hc_column”,”id”:”column_q012Y”,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{”component”:”hc_column”,”id”:”dKJW1″,”column_width”:”col-md-2″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[]},{”component”:”hc_column”,”id”:”JdYQm”,”column_width”:”col-md-8″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{”component”:”hc_space”,”id”:”muuIV”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”l”,”height”:””},{”component”:”hc_icon_box”,”id”:”ipOvL”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”icon”:”im-bar-code”,”icon_style”:””,”icon_image”:””,”icon_position”:”top”,”icon_size”:”text-l”,”title_size”:”text-m”,”text_size”:”-”,”title”:”Enkel att använda”,”subtitle”:”Med hjälp av appens streckkodsläsare scannar du streckkoden på ett livsmedel vars innehållsinformation matchas mot din kostprofil. Produkten och innehållsförteckningen visas tillsammans med en symbol som indikerar om produkten passar eller inte passar dina preferenser.”},{”component”:”hc_space”,”id”:”mb7zF”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”l”,”height”:””}]},{”component”:”hc_column”,”id”:”FiTjm”,”column_width”:”col-md-2″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[]}]},{”component”:”hc_column”,”id”:”column_3liJD”,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{”component”:”hc_column”,”id”:”UwryP”,”column_width”:”col-md-2″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[]},{”component”:”hc_column”,”id”:”fmfSF”,”column_width”:”col-md-8″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{”component”:”hc_space”,”id”:”J6nBB”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”l”,”height”:””},{”component”:”hc_icon_box”,”id”:”MKDW3″,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”icon”:”im-box-full”,”icon_style”:””,”icon_image”:””,”icon_position”:”top”,”icon_size”:”text-l”,”title_size”:”text-m”,”text_size”:”-”,”title”:”Digital produktinformation”,”subtitle”:”PickyEating utgår från innehållsförteckningar på färdigförpackade livsmedel. Produktdata och annan information har tillgängliggjorts av Validoo AB och ansvaret för digital produktinformation ligger hos livsmedelsproducenterna. Validoo AB är ett helägt dotterbolag till GS1 Sweden AB som i sin tur ägs till lika stora delar av Dagligvaruleverantörers Förbund (DLF) och Svensk Dagligvaruhandel (SvDH).”},{”component”:”hc_space”,”id”:”7qBoi”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”l”,”height”:””}]},{”component”:”hc_column”,”id”:”Pv0Xh”,”column_width”:”col-md-2″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[]}]},{”component”:”hc_column”,”id”:”column_3HbOf”,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{”component”:”hc_column”,”id”:”SBKYz”,”column_width”:”col-md-2″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[]},{”component”:”hc_column”,”id”:”GCQe6″,”column_width”:”col-md-8″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{”component”:”hc_space”,”id”:”cUGFG”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”l”,”height”:””},{”component”:”hc_icon_box”,”id”:”RdMab”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”icon”:”im-thunder”,”icon_style”:””,”icon_image”:””,”icon_position”:”top”,”icon_size”:”text-l”,”title_size”:”text-m”,”text_size”:”-”,”title”:”Snabb hjälp”,”subtitle”:”PickyEating förenklar och förbättrar livet för dig som bryr dig lite extra om vad du äter.”},{”component”:”hc_space”,”id”:”49cie”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”l”,”height”:””}]},{”component”:”hc_column”,”id”:”D1cqm”,”column_width”:”col-md-2″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[]}]}],”rows”:”2″,”cols”:”2″,”full-border”:false,”full-mobile”:false}]}],”section_settings”:””},”section_S2Toa”:{”component”:”hc_section”,”id”:”section_S2Toa”,”section_width”:””,”animation”:”fade-in”,”animation_time”:””,”timeline_animation”:”true”,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”vertical_row”:””,”box_middle”:””,”css_classes”:”scroll-show scroll-change ”,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”section_content”:[{”component”:”hc_column”,”id”:”column_EY33c”,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{”component”:”hc_title_tag”,”id”:”Io8Bh”,”css_classes”:”text-center ”,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”text”:”Hur fungerar det?”,”tag”:”h2″},{”component”:”hc_space”,”id”:”L0z8m”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:””,”height”:””}]},{”component”:”hc_column”,”id”:”column_L5l4K”,”column_width”:”col-md-6″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:”middle-content ”,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{”component”:”hc_image”,”id”:”Ymt23″,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”image”:”http://pickyeating.se/wp-content/uploads/2018/07/tm-phone-2-3.png|600|721|335″,”alt”:””,”thumb_size”:”full”}]},{”component”:”hc_column”,”id”:”column_zEdhQ”,”column_width”:”col-md-5″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{”component”:”hc_icon_box”,”id”:”JU3r2″,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”icon”:”im-bar-code”,”icon_style”:”circle”,”icon_image”:””,”icon_position”:”left”,”icon_size”:”text-l”,”title_size”:”text-m”,”text_size”:”-”,”title”:”Scanna”,”subtitle”:”När du är i butik eller hemma scannar du streckkoden på produkten med appen. Du kan även söka på produkt eller varumärke.”},{”component”:”hc_space”,”id”:”LbZJt”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:””,”height”:””},{”component”:”hc_icon_box”,”id”:”8Pkns”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”icon”:”im-profile”,”icon_style”:”circle”,”icon_image”:””,”icon_position”:”left”,”icon_size”:”text-l”,”title_size”:”text-m”,”text_size”:”-”,”title”:”Matcha”,”subtitle”:”Produktens innehåll matchas och mot din kostprofil(er).”},{”component”:”hc_space”,”id”:”PPVos”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:””,”height”:””},{”component”:”hc_icon_box”,”id”:”B7g9g”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”icon”:”im-thumb”,”icon_style”:”circle”,”icon_image”:””,”icon_position”:”left”,”icon_size”:”text-l”,”title_size”:”text-m”,”text_size”:”-”,”title”:”Välj”,”subtitle”:”Du får en omedelbar indikation om produkten passar eller inte passar dina behov.”}]},{”component”:”hc_column”,”id”:”column_MXp3y”,”column_width”:”col-md-1″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[]},{”component”:”hc_column”,”id”:”column_lXKs7″,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{”component”:”hc_space”,”id”:”e163r”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”xs”,”height”:””}]}],”section_settings”:””},”section_iIYlC”:{”component”:”hc_section”,”id”:”section_iIYlC”,”section_width”:””,”animation”:”fade-in”,”animation_time”:””,”timeline_animation”:”true”,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”vertical_row”:””,”box_middle”:””,”css_classes”:”section-bg-color ”,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”section_content”:[{”component”:”hc_column”,”id”:”column_6vRS2″,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{”component”:”hc_title_tag”,”id”:”WH32L”,”css_classes”:”text-center ”,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”text”:”Vad säger användarna?”,”tag”:”h2″},{”component”:”hc_space”,”id”:”mQwao”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”m”,”height”:””},{”component”:”hc_slider”,”id”:”ciCk9″,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”content”:[{”component”:”hc_column”,”id”:”column_4AMPY”,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{”component”:”hc_column”,”id”:”column_shIFY”,”column_width”:”col-md-2″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[]},{”component”:”hc_column”,”id”:”column_RGiMt”,”column_width”:”col-md-8″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{”component”:”hc_niche_content_box_testimonials”,”id”:”7Nm4i”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”image”:”http://pickyeating.se/wp-content/uploads/2018/05/linda.png|150|150|292″,”title”:”Linda”,”box_style”:”style_1″,”subtitle”:””,”text”:”’Jag är själv glutenintolerant och måste läsa på varje innehållsförteckning. Denna app underlättar för mig då jag kommer få en snabbare koll på om jag kan äta produkten eller inte.'”}]},{”component”:”hc_column”,”id”:”column_kB3Hp”,”column_width”:”col-md-2″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[]}]},{”component”:”hc_column”,”id”:”column_t9CIZ”,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{”component”:”hc_column”,”id”:”dCy0O”,”column_width”:”col-md-2″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[]},{”component”:”hc_column”,”id”:”7cury”,”column_width”:”col-md-8″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{”component”:”hc_niche_content_box_testimonials”,”id”:”k6sax”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”image”:”http://pickyeating.se/wp-content/uploads/2018/05/mats.png|150|150|291″,”title”:”Mats”,”box_style”:”style_1″,”subtitle”:””,”text”:”’Jag har provat appen både i affären och hemma. Den är lätt att använda och tydlig. På alla produkter jag har provat, både de produkter jag vet är glutenfria stammer informationen. Denna app kommer vara en dröm att rekommendera till familj och vänner som inte har lika bra kunskap som mig själv kring allergier och innehåll.'”}]},{”component”:”hc_column”,”id”:”ymMYC”,”column_width”:”col-md-2″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[]}]},{”component”:”hc_niche_content_box_testimonials”,”id”:”f2AyW”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”image”:”http://pickyeating.se/wp-content/uploads/2018/05/eva.png|150|150|289″,”title”:”Eva”,”box_style”:”style_1″,”subtitle”:””,”text”:”’Jag tycker appen är klockren och har längtat efter en sådan här tjänst.'”}],”outer_arrows”:false,”vertical_middle_arrows”:false,”visible_arrows”:true,”nav_inner”:false,”png-over”:false,”trigger”:””,”data_options”:””,”type”:”slider”}]}],”section_settings”:””},”section_nJMd7″:{”component”:”hc_section”,”id”:”section_nJMd7″,”section_width”:””,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”vertical_row”:””,”box_middle”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:”gradient-bg”,”custom_css_styles”:””,”section_content”:[{”component”:”hc_column”,”id”:”column_PD56j”,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:”white ”,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{”component”:”hc_title_tag”,”id”:”4bsWm”,”css_classes”:”text-center ”,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”text”:”Ladda ner appen”,”tag”:”h2″},{”component”:”hc_space”,”id”:”BPw05″,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”xs”,”height”:””}]},{”component”:”hc_column”,”id”:”column_WBNT0″,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{”component”:”hc_button”,”id”:”1SPLX”,”css_classes”:”text-center ”,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”icon”:”fa fa-android”,”style”:”circle”,”size”:””,”position”:”left”,”animation”:false,”text”:”Ladda ner appen för Apple eller Android”,”link_type”:”classic”,”lightbox_animation”:””,”caption”:””,”inner_caption”:false,”new_window”:false,”link”:”/appar”,”link_content”:[],”lightbox_size”:””,”scrollbox”:false}]}],”section_settings”:””},”section_ocX6s”:{”component”:”hc_section”,”id”:”section_ocX6s”,”section_width”:””,”animation”:”fade-in”,”animation_time”:””,”timeline_animation”:”true”,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”vertical_row”:””,”box_middle”:””,”css_classes”:”section-bg-color ”,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”section_content”:[{”component”:”hc_column”,”id”:”column_sd6T2″,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{”component”:”hc_title_tag”,”id”:”eK1Su”,”css_classes”:”text-center ”,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”text”:”Anmäl dig till vårt nyhetsbrev”,”tag”:”h2″},{”component”:”hc_space”,”id”:”Jr4AP”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”xs”,”height”:””}]},{”component”:”hc_column”,”id”:”column_EW7PV”,”column_width”:”col-md-8″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:”col-center ”,”custom_css_classes”:”white-wrapper”,”custom_css_styles”:”background-image: linear-gradient( 135deg, #87e497 0%, #573398 100%);”,”main_content”:[{”component”:”hc_code_block”,”id”:”xyjya”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”content”:”3c6469762069643d226d635f656d6265645f7369676e7570223e0a3c666f726d20616374696f6e3d2268747470733a2f2f7069636b79656174696e672e757331392e6c6973742d6d616e6167652e636f6d2f7375627363726962652f706f73743f753d3137316336343832333337313261613863613933326261393226616d703b69643d6464393638643737666122206d6574686f643d22706f7374222069643d226d632d656d6265646465642d7375627363726962652d666f726d22206e616d653d226d632d656d6265646465642d7375627363726962652d666f726d2220636c6173733d2276616c696461746522207461726765743d225f626c616e6b22206e6f76616c69646174653e0a202020203c6469762069643d226d635f656d6265645f7369676e75705f7363726f6c6c223e0a090a3c64697620636c6173733d226d632d6669656c642d67726f7570223e0a093c6c6162656c20666f723d226d63652d454d41494c223e536b72697620696e2064696e2073706f73746164726573733c2f6c6162656c3e0a093c696e70757420747970653d22656d61696c222076616c75653d2222206e616d653d22454d41494c2220636c6173733d22726571756972656420656d61696c222069643d226d63652d454d41494c223e0a3c2f6469763e0a093c6469762069643d226d63652d726573706f6e7365732220636c6173733d22636c656172223e0a09093c64697620636c6173733d22726573706f6e7365222069643d226d63652d6572726f722d726573706f6e736522207374796c653d22646973706c61793a6e6f6e65223e3c2f6469763e0a09093c64697620636c6173733d22726573706f6e7365222069643d226d63652d737563636573732d726573706f6e736522207374796c653d22646973706c61793a6e6f6e65223e3c2f6469763e0a093c2f6469763e202020203c212d2d207265616c2070656f706c652073686f756c64206e6f742066696c6c207468697320696e20616e642065787065637420676f6f64207468696e6773202d20646f206e6f742072656d6f76652074686973206f72207269736b20666f726d20626f74207369676e7570732d2d3e0a202020203c646976207374796c653d22706f736974696f6e3a206162736f6c7574653b206c6566743a202d3530303070783b2220617269612d68696464656e3d2274727565223e3c696e70757420747970653d227465787422206e616d653d22625f313731633634383233333731326161386361393332626139325f646439363864373766612220746162696e6465783d222d31222076616c75653d22223e3c2f6469763e0a202020203c64697620636c6173733d22636c656172223e3c696e70757420747970653d227375626d6974222076616c75653d22536b69636b612122206e616d653d22737562736372696265222069643d226d632d656d6265646465642d7375627363726962652220636c6173733d22627574746f6e223e3c2f6469763e0a202020203c2f6469763e0a3c2f666f726d3e0a3c2f6469763e”,”language”:””},{”component”:”hc_space”,”id”:”x82sU”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”s”,”height”:””},{”component”:”hc_title_tag”,”id”:”EVcwW”,”css_classes”:”white text-center ”,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”text”:”Jag godkänner att mina personuppgifter lagras enligt PickyEatings integritetspolicy i och med att jag anmäler mig till PickyEatings nyhetsbrev.”,”tag”:”h6″}]}],”section_settings”:””},”scripts”:{”flexslider”:”flexslider/jquery.flexslider-min.js”},”css”:{”flexslider”:”scripts/flexslider/flexslider.css”,”content_box”:”css/content-box.css”},”css_page”:””,”template_setting”:{”settings”:{”id”:”settings”}},”template_setting_top”:{},”page_setting”:{”settings”:[”lock-mode-off”]}}