PickyEating är ett nystartat företag inom Food Tech. Vårt övergripande syfte är att underlätta vardagen genom att göra det enklare och mer lustfyllt att välja rätt mat.

Bakgrund

Att välja, äta och prata om mat upptar en stor del av vår vardag. Vare sig man är matöverkänslig, kräsen konsument eller bara väldigt matintresserad spelar det för många av oss allt större roll vad maten innehåller, varifrån den kommer och hur den är producerad.

En växande trend är att välja mat på ekologisk grund samt med krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan. Konsumenternas önskemål om ökad transparens kring livsmedlen och deras ursprung har lett till en allt större mängd och alltmer sofistikerad information.

All denna information och data ställer höga krav på oss konsumenter. Hur ska vi kunna göra medvetna val utifrån alla hänsyn vi förväntas ta? Det är mot denna bakgrund som Picky Eating har tagit form. Genom att ställa oss på konsumentens sida vill vi göra det lättare och roligare att välja mat… eller närmare bestämt, välja rätt mat, utifrån individens
egna preferenser.

Vem är en PickyEater?

En PickyEater är en medveten konsument. Det är alla som av olika anledningar bryr sig lite extra om varifrån maten kommer eller vad den innehåller.

Matöverkänslighet kan vara en anledning till att behöva göra informerade val. I Sverige uppger ca 20 procent av befolkningen att de är överkänsliga för något livsmedel. Utöver dem som själva har en överkänslighet finns behovet även hos personer i deras närhet.

Andra anledningar till kostpreferenser är etik-, miljö-, religiösa eller hälsomässiga ställningstaganden. För många människor som gör medvetna matval är det ofta på grund av flera olika anledningar.

En förändring av matvanor och hela livsmedelsbranschen är på gång. Mycket pekar på en utveckling mot mer information kring produkter och ursprung samt behovet av en ökad transparens. I detta informationsflöde positionerar sig PickyEating och hjälper den medvetna konsumenten att göra det enkelt och begripligt att välja mat.